Lama Yongden a A. David-Neelová - MIPAM, Lama s Paterou Moudrostí

16. may 2010 at 19:26 | Denaille |  Knihy
mipam
Originální název: Le Lama aux Cing Sagesses
Autor: Lama Yongden & A. David-Neelová
Překlad: Josef Heyduk
Vydáno: 1947 v Praze
Počet stran: 333
Žánr: Beletrie / tibetský román
Hodnocení: 10/10


Hlavní postavy: Mipam, Čangpal (matka), Puntsog (otec), Dolma, Tenzing, Dogyal,...

Děj: Osudy obyčejného tibetského chlapce, jehož narození provázely zázraky. Jeho životním snem je oženit se s dcerou bohatého obchodníka, Dolmou. Setkají se spolu jako děti a už tehdy se sobě zaslíbí. Její otec ji však zaslíbí Mipamovu bratru Dogyalovi. V tomhle kraji není vůbec divné, že má nevěsta dva ženichy, ovšem Mipam ji chce mít jenom pro sebe. I přes jeho touhy je Mipam zázračné dítě a lidé kolem něj vidí, že jeho cesta vede k duchovnímu osvícení. Je velmi chytrý a výmluvný. Dalo by se říct, že ho nějaká nadpřirozená sílá odkládní od jeho úmyslu vzít si Dolmu, zabraňuje mu jeho štěstí.
Po Dolmině smrti se temný závoj v Mipamově mysli rozhrne a od spatří pravdu. Je reinkarnací Mipama Rinčena - osobou která hladá místo, kde by všichni, lidé i zvířata, žili v štěstí, přátelství a bez bolesti.

Ukázka z knihy:

Mr. Simon - misionář, lékař, který učil Číňany jeho náboženství...

"Na víře, tsongpön (oslovuje Mipama), snad ani tak dalece nesejde, je to iluse, která vznikla z domýšlivého přeceňování našich schopností. Máme za to, že jsme uchopili něco, co se nám zdá skutečné a spolehlivé. A říkáme, že věříme. Co jsme, my ubohé bytosti omezeného a chabého ducha, abychom se mohli odvážit mluvit o přesvědčení? Na čem bychom je stavěli? Můžeme pochopit, co je Bůh, jaké má úmysly, proč na světě vyvstávají bytosti, které žijí, trpí a nakonec znovu mizí? Jaká opovážlivá a slepá smělost, domníváme-li se, že jsme toho schopni! Kdo ví, več věřil Isu (Ježíš) v hloubi své duše, kdo ví, co si myslil v Getsemanské zahradě a na kříži? Jak bych mohl já, bídný trpaslík, zkoumat výšiny, kde se vznášel on, přečistý, přesvátý, převeliký! Vím jen, že miloval lidi a že se snažil naučti je, aby milovali jeden druhého. Víra neznamená mnoho, tsongpön, láska je mnohem víc. Pramálo na tom sejde, co si myslím o tom, proč trpí všecky ty bytosti, které mě obklopují. Trpí, to je jisté, a snažím-li se odstranit část jejich nemocí, jsem poslušen toho, k čemu mě vede mé srdce...Nic víc o tom nevím."
•••
Jinoch si rázně oblékl tegag ze zlatého sukna, zřásnil kolem něho široký tmavočervený šamthab, stáhnuv jej pásem ze žlutého hedvábí, obul si vysoké boty, zahalil se do žluté togy, jakou nosí poustevníci, a čekal. Ulita neustále zněla a venku bylo slyšet kroky mnichů, kteří pospíchali k chrámu. Konečně se rozhostilo ticho; všichni jsou již asi pohromadě. Mipam vyšel ven. Vstoupil samoten do chrámu a padl na tvář před oltářem, na němž stály sochy Buddhy a Čenrezigse, přečnívajíce hrobky ngarongských Lamů. Když opět vstal, pohlédl na okamžik na hrob Mipama Rinčena, u něhož se mu zjevila Dolma.
"Poslechl jsem tě, Dolmo," zašeptal.
Potom šel pevným krokem k trůnu lamů tulku. Byl naprostým pánem svých myšlenek a nesnažil se již objasnit si tajemství vtělení tak, jak si je vysvětluje lid. Dangkarský dubthob mluvil pravdu: zeď, která omezovala jeho rozhled, padla. Z tyrkysu, který mu poslala umírající Dolma, vytrysklo světlo a ozářilo jeho ducha. Vtělili se do něho ngarongští Lamové, protože v něm žil týž duch dobroty, táž touha bojovati proti utrpení, která podněcovala i je; byl zde, aby pokračoval v jejich díle.
Přešel pohledem po shromáždění nehybných trapů, kteří se neodvažovali téměř ani dýchat, a byl to pohled vážný a laskavý.
"Synové moji," řekl, "váš Lama se vrátil."
A doložil tiše ve své srdci: "Čangpal, má líbezná matko, tvé dítě splnilo tvůj sen."

Moje kecy závěrem:
Tuhle knihu mi půjčil učitel češtiny ze základky. Je to strašně fajn člověk, vegetarián a tak trochu filozof, myslím.
A jsem ráda, že mi ji půjčil. Někteří víte, jaký jsme blázen do náboženství. Tahle kniha mi dopřála nahlédnout do tibetských krajů a zažít trochu jiné dobrodružství než jak je znám z fantasy knih.
I když je to životní příběh a zčásti zdlouhavý, strhne to. Není to nudné, naopak.
A myšlenky, které jsou v knize skryty jsou pro mě mnohem důležitější než nějaký děj. Pasáž, kdy misionáři katolického či protestantského náboženství se snaží přesvědčit Číňana, aby šel ke křtu a ten odmítá jenom proto, že by musel jíst maso...nebo hádky právě mezi těmi misionáři a Mipamem, kdy nedokáží zodpovědět na otázky ze strany Mipama a pouze si tvrdošíjně stojí za tím, co říká Bible...
Už nějakou dobu jsem přesvědčena, že se má západ od východu co učit...
 

Be the first one to judge this article.

Comments

1 Shizuka Yoru Shizuka Yoru | Web | 16. may 2010 at 20:31 | React

kde na ty obrázky prosímtě pořád chodíš?

2 Shizuka Yoru Shizuka Yoru | Web | 16. may 2010 at 20:32 | React

myslím, na těch pozadí, ale komentář jsem tam psát nemohla

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama