Titus Lucretius Carus - Věčná píseň hmoty

12. june 2010 at 17:59 | Denaille |  Úvahy a útržky z knih
Kdybych řekla, že celé básni rozumín, pěkně bych kecala. Jako celek ji naprosto nechápu a ani netuším, co tím chtěl autor vlastně dokázat (vzkázat). Ale je tu pro těch pár vět, které když se z básně vytrhnou dávají smysl a jsou docela poučné. Nakonec mě baví přemýšlet a rozebírat metaforické věty a zjišťovat pravdu, která se za slovy skrývá.
Vaše nápady a pocity a úvahy jsou vítané.


Nikdy nic nevzniká z ničeho, stvořeno božstvem.
Synů smrti se zmocnila bázeň i proto,
že vidí na této zemi i na nebi věci,
jejichž příčiny shlédnouti není jim dáno
na žádný způsob; i kladou je do rukou božích.
Avšak z ničeho nemůže vzejíti něco,
to seznáš brzy, a pak se ti otevrou oči
i pro to hlavní: z čeho může co povstat
a jak se co děje, aniž se bozi s tím trudí.

Kdyby co vzcházelo z ničeho, mohlo by vzrůstat
ze všeho všecko, a semen by nebylo třeba.
Moře by rodilo lidi, obloha ptáky,
souš by vydala plémě v krunýři šupin,
pole i pouště by plnily všeliké šelmy
a stáda skotu a bravu, neznámo odkud;
ovocné stromy by nesly nestálé plody,
po každé jiné, a rostly by na každém všecky:
vždyť kdyby nemělo všecko svou matečnou látku,
nikdy by nebylo jisto, z čeho co pojde.
Ale všecko se rodí z jistotných semen,
všecko se dere do jasné oblasti světla
odtamtud, kde má svou hmotu a příslušné prvky;
z čehokoliv se nemůže cokoliv zrodit,
protože každá ta hmota má mohutnost zvláštní.

Na jaře puká růže a obilí v létě,
nalévají se v laskavé jeseni hrozny:
to v pravý čas se jisté zárodky bytí
sloučí a jejich výtvor se ukáže tehdy,
když jim počasí přeje a vzkříšená země
své něžné rozence bezpečně na světlo pučí.
Plody ničeho by však narostly náhle,
nejisto, kdy, a v cizím období roku;
to kdyby nebylo atomů, kterým by zima
mohla zamezit sloučení v matečnou hmotu.

Kdyby i mohlo z ničeho růsti, co roste,
po oplodnění by nemělo potřebí času;
z útlých nemluvňat hned by se stávali muži,
vyskočily by najednou ze země lesy;
takových zázraků není: postupně rostou
bytosti všecky, řádně, z určitých semen,
a rostouce druh svůj nemění; z toho je vidno,
že všecko se živí i roste z příslušné hmoty.

Nemluvím o tom, že bez jistých období dešťů
země by nemohla rodit nám k potěše chleba
a že by bez jídla žádná živoucí bytost
nemohla zachovat rod a uhájit život;
je tedy hodnější víry, že v mnohosti věcí
jsou prvky společné všemu, jak písmena slovům,
nežli že něco by mohlo bez prvků povstat.

Proč nedokázala příroda člověku dáti
takový vzrůst, aby mohl přebrodit moře,
holýma rukama sápat ohromné hory
a žíti déle než kolik smrtelných kolen?
Ke zrodu věcí je určena určitá hmota,
a co se  z ní vyvinout může, je určeno pevně.
Žádná věc tedy nemůže z ničeho vzniknout,
nebo věcem je třeba semen, z něhož by vzrostly
a pozvedly hlavu v jemné vanutí vzduchu.

Konečně, pěstěná půda je lepší než pustá
a odměňuje se mozolům lepšími plody;
jsou tedy v zemi prvopočátky věcí,
jež voláme ven, když hroudy drtíme rádlem,
znásilňujíce lůno úrodné hlíny.
Těch kdyby nebylo, tu by se bez naší práce
zušlechťovala každá rostlina sama.

Pohleď, jak příroda všecko rozkládá zpětně
v původní prvky, aniž co obrací vniveč!
Kdyby co bylo smrtelné ve všech svých složkách,
každá věc by se z očí ztrácela náhle,
nikoli na zásah síly, která by mohla
roztříštit její částky a uvolnit spoje.
Každá věc je však složena z tělísek věčných;
není-li síly, jež by ji rozbila ranou
či pronikla do jejích průlin a začla ji leptat,
potud nenechá žádnou příroda zajít.

Viz i ty věci, jež hynou sešlostí věkem:
hynou-li plně a jejich látka se stráví, -
odkud přivádí Venuše na světlo světa
vždy nové tvory? a z čeho je květnatá země
sytí a rostí, skýtajíc každému píci?
Kde berou pro moře vodu hlubinné zdroje
i pozemské řeky? čím živí obloha hvězdy?
Jestliže hmota je smrtelná, měl ji už strávit
její nesmírný věk a předešlá věčnost.
Pakli v té předešlé věčnosti byly už prvky,
ze kterých proměněn trvá nynější vesmír:
jistojistě jsou nadány nesmrtelností;
proto se také nemohou obrátit vniveč.

Všecko by hubila síla a příčina tatáž,
kdyby jí nevzdorovala odvěčná látka,
vnitřními vazbami úže či volněji spjatá;
věci by mohly hynouti na pouhý dotyk,
kdyby nebyly stmeleny z trvalých prvků;
nejmenší podnět by stačil k rozpadu tkáně.
Ve skutečnosti jsou tělíska sloučena spolu,
rozličně jedno s druhým, a hmota je věčná;
věc zůstane celistvá, dokud se nestřetne s mocí,
úměrnou jejímu složení, sdostatek silnou.
Nic se nevrací vniveč; naopak všecko
vrací se rozpadem v prvnotní částice hmoty.

Mizí i deště, kdykoliv roditel ether
jimi naplní lůno mateře země;
i vzklíčí třpytné osení, zaskví se zeleň
na stromech, ony pak rostou a těžkají plodem.
Odtud si bere obživu člověk i zvíře,
odtud má blažená obec kvetoucí dorost
a listnaté lesy vždy nové zpěvánky ptačí;
znaveny léhají navečer na bujný pažit
tučné krávy a bělostné mléko jim tryská
z nalitých vemen; dokola po měkké trávě
na vratkých kopýtkách laškovná telátka skáčí;
nekřtěné mléko jim opilo mladičkou mysl.
Nic tedy z toho, co vidíme, nehyne zcela;
jedno z druhého vzniká a příroda nedá
ničemu zrod, leč s pomocí cizího skonu.

Přeložila Julie Nováková (O podstatě světa, Praha 1945)
 

1 person judged this article.

Comments

1 Nyuu-chanˇ.ˇ Nyuu-chanˇ.ˇ | Web | 12. june 2010 at 19:35 | React

O no jde o to,že se to celý vyvrbí uplně jinak víš...nechce překvapit,todle je schválně..:)

2 Nyuu-chanˇ.ˇ Nyuu-chanˇ.ˇ | Web | 12. june 2010 at 19:54 | React

v pořádku..jsem ráda,že aspon někdo tu blbost čte a dává i kritiku..:)

3 ELOC ELOC | 12. june 2010 at 20:22 | React

ono to neni ani tak to precist, ale muselo to dat hodne prace to hlavne semka prepsat :-).
jinak z te basne toho moc nechapu, ale urco to neni basni :D

4 Denaille Denaille | Web | 12. june 2010 at 20:59 | React

[3]: Některé části se pochopit dají a jsou docela zajímavé. A taky proto, že je to docela staré je těžké pochopit přesný význam některých slov.
Přepsání šlo celkem rychle, celou jsem ji totiž dřív přepisovala na papír, a to byl teprve horor. :D

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement