Josef Svatopluk Machar - Magdaléna

18. november 2010 at 19:14 | Denaille nebo Estel...vyber si :p |  Cestou necestou s povinnou četbou
JOSEF SVATOPLUK MACHAR (29.02.1864 - 17.03.1942)
MAGDALÉNA (1893)

Byl český básník, prozaik, publicista, satirik, politik a spoluautor manifestu České moderny1 a představitel kritického realismu. V publicistice proslul především jako fejetonista a obávaný polemik, psal také cestopisné črty.
Vystudoval gymnázium v Praze. Poté absolvoval roční vojenskou službu. Následně odešel jako bankovní úředník do Vídně. Toto místo chtěl považovat jen za dočasné, nakonec tam však zůstal přes 30 let až do první světové války (až do vzniku Československa). V této době také vznikla nejpodstatnější část Macharova básnického i publicistického díla. Významně se podílel na literárních bojích mladé generace v 90. letech, např. svou kritikou Vítězslava Hálka. Koncipoval rovněž manifest České moderny. Jako fejetonista přispíval do Herbenova Času, kde proslul ostrými protiklerikálními2 polemikami.

Sblížil se s T. G. Masarykem a stal významným členem Realistické strany. Již před 1. světovou válkou vystupoval jako nepřítel prázdného vlastenectví.
Po roce 1918 se na přání Masaryka vrátil do Československa a přijal úřad generálního inspektora československé armády. Funkce se však roku 1924 vzdal, protože již v této době se projevovaly jeho názorové rozpory s Masarykem. Později byly jeho názory vyloženě protimasarykovské a stal se stoupencem krajní pravice.

1Česká moderna - J. S. Machar a F. X. Šalda v něm deklarovali právo umělce na svobodu vyjádření. Podmínkou tvorby byla vnitřní pravdivost umělce, nikoli důraz na formu či různé módní -ismy.
2Klerikaluz(s)mus - politický směr prosazující roli (katol.) církve a duchovenstva v politice a kulturním životě; úsilí o vliv církve, kněží na veřejnou moc vůbec.

Celková charakteristika

Vydavatelství: Státní nakladatelství krásné literatury a umění; Praha
Rok vydání: 1964
Vydání: třinácté
Počet stran: 243

Machar ve svém díle podává otevřenou kritiku měšťácké společnosti. Kritizuje zejména lhostejnost, pokrytectví a prázdné vlastenectví. Nevyhýbal se ani kritice církve a stavěl se proti mladočeské straně.
Magdaléna je označována jako román ve verších, kde se Machar inspirovat skutečnou postavou - mladou prostitutkou, kterou se neúspěšně snažil navrátit k řádnému životu. Básník zde využil dobově ožahavého tématu prostituce k ostré kritice společnosti, která odsuzuje prostitutku, ačkoliv sama stojí ještě níž.
Přestože se hlavní hrdinka jmenuje Lucy, román nese název Magdaléna. Machar zde poukazuje na slavnou biblickou postavu Máří Magdalény, která stejně jako Lucy byla prostitutka a která se obdobně jako naše hrdinka setkávala s mnoha předsudky, i když jí nakonec narozdíl od Lucy bylo odpuštěno. Ačkoliv se Lucy každý štítí, mladá dívka je paradoxně nevinnější a morálně čistší než mnozí lidé, kteří ji kritizují. Machar ostře napadá patricijské rodiny ovládající dění v "jejich" městě, zabývá se tématikou žena a její postavení ve společnosti (což bylo v jeho době naprosto ojedinělé!) a dostává se ve své kritice až k soudobé politické situaci, na kterou káravě hledí kvůli prázdným proslovům a hodinám zbytečného tlachání.
Magdaléna je zajímavým dílem, jehož tématika sice není originální, ale ve své době se jednalo o naprosto netypické téma.

Postavy

Lucy k údělu nevěstky donutil její vlastní otec. Dříve učitel, který se po smrti své ženy oddal alkoholu a svou dceru nutí k práci pro svou vlastní obživu.
Do té doby, než Lucy potkala Jiřího si neuvědomovala svoje postavení a byla ve svém Vykřičeném domě šťastná. Teprve poté, co se k ní Jiří choval s lítostí a odstupem mezi nimi přeskočila jakási romantická jiskra a ona zadoufala, že by mohla z toho bahna vystoupit na čistý vzduch.
Jiří představuje typ "zbytečného člověka". Když ji uvidí v nevěstinci, je pro něj obalena jakýmsi závojem nedosažitelnosti a exotiky. Po tom, co Lucy přivede k sobě domů z ní ten závoj padá a on už se o ni moc nezajímá. Celou tu dobu se o Lucy stará Jiříkova teta.

Kompozice a děj

Prostitutka Lucy je dcerou venkovského učitele, který po smrti své ženy značně zpustl a začal dokonce dceru využívat k vlastní obživě, neboť ji donutil odejít do jednoho pražského vykřičeného domu. Z dívky se tedy stane prostitutka, seznámí se ale s bohatým Jiřím, dědicem venkovského statku, který ji v návalu soucitu přemluví, aby zanechala tohoto způsobu života. Svěří ji proto do péče své tetičky, která si Lucy velice zamiluje a ujme se jí. Otec Lucy však stále ohrožuje, proto všichni odjedou na venkovský statek. Lucy si pomalu přivyká životu v hospodářství. Náhle se vynořuje Lucyin otec, Jiří ho sice odbude penězi, nezabrání tomu, aby se ale v hospodě nerozpovídal o dívčině minulosti. Od té chvíle se Lucy stává předmětem opovržení všech maloměstských dam. Jediný blízký člověk z okolí je souchotinářský student, který Lucy varuje před společností, která jí její minulost nikdy neodpustí. Jiří mezitím úspěšně rozšiřuje svou politickou kariéru, kandiduje ovšem za jinou stranu, než se kterou původně sympatizoval. Rozjařený jistým úspěchem se pokouší zmocnit se Lucy, ta je ovšem ještě rozechvěná pohřbem studenta - souchotináře a prchá. Uvažuje o sebevraždě. Prchá zpátky do prahy, v rozhodující chvíli ale zaváhá, neskočí do Vltavy, jak měla původně v úmyslu a vrací se zpět do nevěstince, odkud vzešla.

Jazyk a styl

Báseň je psána záměrně prostým nerýmovaným veršem, který tak neodvrací čtenářovu pozornost od obsahu. Vypravěč se ke čtenáři obrací v ironicky laděných glosách a komentářích.

Zajímavost a vliv díla

J. S. Machar byl navrhnut na Nobelovu cenu za literaturu.
Magdaléna byla vydána jako pokus o znovuoživení upadající tradice českého veršovaného románu a rozsáhlé epické skladby ze současnosti vůbec. Přesto, že tento vrchol přišel ve chvíli, kdy se většina autorů (tedy kromě Svatopluka Čecha) začala od tohoto žánru odvracet, dosáhla Magdaléna široké čtenářské obliby a stala se jedním z nejvíce vydávaných Macharových děl.

Zdroje:

atd.webzdarma.cz/data/cd271.doc
Učebnice českého jazyka
 

Be the first one to judge this article.

Comments

1 Maddie Maddie | Web | 21. november 2010 at 14:22 | React

promin ze otravuji , ale poslala jsem ti neco na email..dekuju

2 Michio Michio | Web | 21. november 2010 at 17:01 | React

zajmavé...:)

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama